15 grudnia 2018

Terapia indywidualna

  • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
  • Interwencja kryzysowa
  • Terapia nawrotów choroby

Terapia indywidualna opiera się na bezpośrednim
kontakcie terapeuty z pacjentem.
Budują oni wspólną przestrzeń,
w obrębie której się poruszają podczas terapii.
Na początku terapeuta ustala wspólnie z pacjentem
tzw. kontrakt. Określa on częstotliwość i czas trwania psychoterapii,
zasady jej prowadzenia oraz możliwości.
Największym atutem psychoterapii indywidualnej
jest skupienie się na konkretnym problemie jednej osoby.
Nie ma tu miejsca na wątki poboczne,
dla terapeuty najważniejszy jest ten jeden pacjent,
któremu poświęca swój czas.
Terapeuta zna dobrze przemyślenia i emocje,
wie czego się spodziewać po reakcji swojego pacjenta,
a przy tym atmosfera intymności
sprzyja otwieraniu się i budowaniu zaufania.

Terapia  indywidualna to forma pracy
przeciwstawna terapii grupowej.
Kontakt „face to face” polega na szczerej i
swobodnej rozmowie terapeutycznej
bez udziału osób trzecich. 
W terapii indywidualnej podkreśla się,
że sam terapeuta jest narzędziem pracy,
a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej,
a więc swoistej więzi, jaka powstaje między
terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.