15 grudnia 2018

Terapia grupowa

  • Terapia grupowa – podstawowa
  • Terapia grupowa – pogłębiona
  • Grupa dalszego zdrowienia 
  • Terapia nawrotów choroby

Terapia grupowa to cykl spotkań terapeuty z grupą osób,
które łączy podobny problem.
Opiera się ona na relacjach między nimi. 
Otwarte mówienie o swoich problemach przy innych
osobach wymaga odwagi. Ponadto, pacjenci mogą mieć
poczucie, że terapeuta nie jest w pełni zaangażowany
w ich leczenie, bo musi dzielić swoją uwagę na kilka osób,
lecz jest to bardzo mylne i błędne poczucie. 

Pozytywne cechy tego typu spotkań spotkań m.in.
– łatwiejsze zaakceptowanie swojego problemu na tle grupy,
– wzmocnienie wiary w siebie,
– poczucie wspólnoty,
– odbudowanie własnego poczucia wartości,
– dodatkowe wsparcie grupy

Uczestnicy terapii grupowej mają łatwiej,
bo mogą korzystać z rozwiązań proponowanych
przez innych uczestników, a reakcje grupy na
indywidualne problemy mogą wywrzeć
większe wrażenie na poszczególnych osobach.
Wartością dodaną jest to, że członkowie grupy
nie tylko uzyskują sami wsparcie od innych,
ale mogą również sami to wsparcie dawać,
co daje im poczucie bycia potrzebnym.